เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
แพลตฟอร์มลงทุน
ติดตามการลงทุนของมืออาชีพ

ด้วยการติดตามการลงทุนของมืออาชีพ คุณสามารถดูการเคลื่อนไหวและการลงทุนของมืออาชีพ และเลียนแบบการลงทุนของมืออาชีพ

ด้วยการลงทุนแบบ Social Concept นักลงทุนสามารถ :
  • หานักลงทุนที่ทำกำไรได้สูงสุด ต่อสินทรัพย์
  • ติดตามการลงทุนของมืออาชีพ
  • เปิดคำสั่งซื้อที่ราคาเดียวกันกับมืออาชีพ
1
เข้าสู่ระบบด้วยบัญชีของคุณ
จะเห็นแถบ Follow me ปรากฎ
2
เลือกสินทรัพย์
สำหรับเลือกติดตามนักลงทุน
3
กดติดตาม
เลือกผู้ที่ต้องการติดตาม และปรับแต่งรูปแบบการลงทุน
นักลงทุนสามารถเลือกระยะเวลาการลงทุนและอื่นๆได้ดังนี้
  • จำนวนเงินลงทุนสูงสุดต่อครั้ง
  • จำนวนเงินรวมลงทุนสูงสุด
  • ไม่กำหนดจำนวนเงินลงทุน
นักลงทุนสามารถเลือกติดตามมืออาชีพได้มากกว่า 5 คน
  • ดังนั้น นักลงทุนสามารถติดตามได้ทั้ง
  • การลงทุนฉพาะในสินทรัพย์เดียว
  • การลงทุนทุกสินทรัพย์

เปิดบัญชีการลงทุน