เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
โปรแกรมหุ้นส่วน

โปรแกรมหุ้นส่วนกับบริษัทเป็นอย่างไร ?

สร้างกลุ่มลูกค้าใหม่
ลูกค้าฝากเงิน
สำหรับลูกค้าใหม่คุณจะได้รับส่วนแบ่งทางการตลาด

ทำไมคุณจึงอยากร่วมงานกับ Finpari

สำหรับคำสั่งถอนเงิน เราพร้อมดำเนินการให้ภายใน 1 ชั่วโมง
เรานำเสนอเครื่องมือในการเทรดที่ดีที่สุด
โปรแกรมร่วมมือกับบริษัท เราจ่ายให้ทุกสัปดาห์
เรามีเครื่องมือคุณภาพสูงในการสนับสนุนทางการตคลาด
คุณจะได้รับเงินจากการร่วมงานกับบริษัทได้อย่างไร ?

แผนที่ 1 : CPA , ส่วนแบ่งคอมมิสชั่นสำหรับทุกๆลูกค้าที่แนะนำมา (ส่วนแบ่งคงที่)

จำนวนของลูกค้าต่อสัปดาห์ ได้รับคอมมิสชั่นจากบริษัท (ชั้นที่ 1) ได้รับคอมมิสชั่นจากบริษัท (ชั้นที่ 2)
1-9 50 USD/ลูกค้า 5 USD
10-49 60 USD/ลูกค้า 6 USD
50 หรือมากกว่า 70 USD/ลูกค้า 7 USD


แผนที่ 2:ส่วนแบ่งคอมมิสชั่นจากการฝากเงินครั้งแรกของลูกค้า

* ได้รับคอมมิสชั่นจากลูกค้าของชั้นที่ 1
จำนวนของลูกค้าต่อสัปดาห์ ได้รับคอมมิสชั่นจากบริษัท (ชั้นที่ 1) (% จำนวนคอมมิสชั่นที่ได้รับจากจำนวนเงินฝากครั้งแรกของลูกค้าที่แนะนำมา) ได้รับคอมมิสชั่นจากบริษัท (ชั้นที่ 2) (% จำนวนคอมมิสชั่นที่ได้รับจากรายได้ของชั้นที่ 1)
1-9 15% 10%
10-49 20%
50 หรือมากกว่า 25%

คุณสามารถคำนวณคอสมิสชั่นที่ได้รับจาก CPA รวมกับส่วนแบ่งรายได้จากบริษัท


แผนที่ 3:ส่วนแบ่งคอมมิสชั่นจากทุกๆการทำรายการฝากของลูกค้า

* ได้รับคอมมิสชั่นจากลูกค้าของชั้นที่ 1
จำนวนลูกค้าต่อสัปดาห์ ได้รับคอมมิสชั่นจากบริษัท (ชั้นที่ 1) (% จำนวนคอมมิสชั่นที่ได้รับจากจำนวนเงินฝากครั้งแรกของลูกค้าที่แนะนำมา) ได้รับคอมมิสชั่นจากบริษัท (ชั้นที่ 2) (% จำนวนคอมมิสชั่นที่ได้รับจากรายได้ของชั้นที่ 1)
1-9 15% ครั้งแรก + 10% ครั้งต่อไป 10%
10-49 20% ครั้งแรก + 10% ครั้งต่อไป
50 หรือมากกว่า 25% ครั้งแรก + 10% ครั้งต่อไป

คุณสามารถเลือกรับส่วนแบ่งรายได้ 25% จากกำไรสุทธิได้เช่นกัน


โปรแกรมคอมมิสชั่น สามารถรับเงินได้ผ่านช่องทางดังนี้