เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
เกี่ยวกับพวกเรา

นโยบายความเป็นส่วนตัว

Finpari มีนโยบายรักษาความปลอดภัยข้อมูลของลูกค้า เพื่อรักษาความลับและความเป็นส่วนตัว ข้อมูลของลูกค้าจะถูกเก็บไว้โดยมีความผูกพันธ์กับบริษัท โดยบริษัทจะรักษาความเป็นส่วนตัวในขอบเขตที่สามารถทำได้อย่างสมบูรณ์

1. เมื่อลูกค้าลงทะเบียนกับ Finpari เรารับทราบและมีความตั้งใจที่จะให้บริการอย่างถูกต้อง ดังนั้นอาจจะมีการขอข้อมูลส่วนตัว เพื่อวัตถุประสงค์ในการยืนยันตัวตนของลูกค้า และสร้างความมั่นใจในการรักษาความปลอดภัยของเงินฝาก ของลูกค้า อีกทั้งอาจมีขั้นตอนการตรวจสอบที่เข้มงวดเพื่อใช้ในการยับยั้งการดำเนินงานทางด้านการฟอกเงินระหว่างประเทศ เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความปลอดภัยทางการธุรกรรมการซื้อขายของลูกค้าเรา เป็นไปอย่างปลอดภัยและราบรื่น

2. ลูกค้าต้องมีการให้ข้อมูลยืนยันตัวเกี่ยวกับตัวเองด้วยข้อมูลจริง และจะต้องระบุตัวตนในการลงทะเบียนของตัวเองเท่านั้น ห้ามทำการปลอมแปลงเอกสาร หรือลงทะเบียนเป็นชื่อบุคคลอื่นเด็ดขาด ไม่ว่าเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ

3. ขั้นตอนการเก็บรวมรวมข้อมูล Finpari รวมถึงการเก็บข้อมูลที่สามารถเปิดเผยได้ของลูกค้าจะใช้ที่เก็บร่วมกันกับทางบริษัท ซึ่งรวมถึงคุกกี้ที่ถูกส่งเข้าไปสำหรับการรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการใช้เว็บไซด์ของลูกค้า ,เครื่องมือนี้เหล่านี้ใช้เพื่อรวบรวมข้อมูลของลูกค้าทั้งหมด โดยมีระบบรักษาความปลอดภัยจากทางบริษัท บริษัทมีการใช้ข้อมูลนี้ภายในบริษัทเพื่อการตรวจสอบข้อมูลบัญชีของลูกค้าเท่านั้น

4. Finpari จะไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนตัวหรือความลับใดๆ ในเรื่องที่เกี่ยวกับลูกค้าให้แก่บุคคลที่สามโดยไม่ได้รับความยินยอม เป็นลายลักษณ์อักษรจากลูกค้าของเรา ยกเว้นในกรณี ที่เฉพาะเจาะจง ที่เป็นการเปิดเผยข้อมูลตามความต้องการภายใต้กฎหมายหรืออย่างอื่นที่จำเป็น ในการที่จะดำเนินการตรวจสอบ ในตัวตน ของลูกค้า เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันบัญชี ของลูกค้า และการรักษาความปลอดภัย ข้อมูลส่วนบุคคล

5. โดยการลงทะเบียนกับ Finpari เราถือว่าเป็นการสมัครใจที่จะดำเนินการร่วมกันกับผลิตภัณฑ์ Finpari ลูกค้ายืนยัน และยอมรับว่า ลูกค้ายินยอมที่จะใช้บางส่วน หรือทั้งหมดของข้อมูลที่เกี่ยวกับบัญชีซื้อขาย Finpari ของลูกค้า ในการทำธุรกรรม ที่ลูกค้าดำเนินการ และมีผลผูกพันธ์ที่ลูกค้าดำเนินการกับบริษัท ในนามของบริษัท ทุกผลผูกพันธ์ของลูกค้ากับบริษัท จะถูกเก็บไว้โดยบริษัท เพื่อวัตถุประสงค์ในการบันทึก เพื่อในกรณีที่มีข้อพิพาทที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและบริษัท

6. Finpari จะทำอย่างดีที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่า การรักษาความลับของลูกค้ารวมทั้งข้อมูลส่วนบุคคลของการดำเนินการ เพื่อให้แน่ใจว่าการรักษาความลับของลูกค้า Finpari การป้องกันข้อมูลที่ ได้รับการออกแบบเพื่อให้แน่ใจว่า นโยบาย การป้องกันข้อมูล ที่ มีการปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอเพื่อ ให้มั่นใจว่าข้อมูลที่เป็นความลับของลูกค้าจะมีการป้องกัน อย่างต่อเนื่อง

7. Finpari อาจจะติดต่อกับลูกค้าโดยทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เพื่อวัตถุประสงค์ในการเสนอให้ข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับไบนารี่ออฟชั่น การซื้อขายในตลาด การเงิน นอกจากนี้บริษัท อาจพยายามที่จะติดต่อ กับลูกค้าไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรือทางอีเมล์เพื่อแจ้งโปรโมชั่น ทั้งนี้ทั้งนั้นสำหรับลูกค้าที่ลงทะเบียนกับ Finpari และประสงค์จะติดตามข่าวสาร สำหรับผู้ที่ไม่ต้องการได้รับการติดต่อจาก Finpari ลูกค้าสามารถแจ้งกับทางบริษัทได้โดยตรงไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์หรืออีเมล์ เช่นกัน