เข้าสู่ระบบ | ลงทะเบียน
เกี่ยวกับพวกเราน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซด์อาจมีหลายภาษา. ภาษาอังกฤษเป็นต้นแบนในการแปลเป็นภาษาอื่น ซึ่ง Finpari ไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการแปลที่อาจจะผิดพลาด หรืออาจจะทำให้เข้าใจผิดจากการแปลภาษาอังกฤษ

เว็บไซด์อาจมีหลายภาษา. ภาษาอังกฤษเป็นต้นแบนในการแปลเป็นภาษาอื่น ซึ่ง Finpari ไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการแปลที่อาจจะผิดพลาด หรืออาจจะทำให้เข้าใจผิดจากการแปลภาษาอังกฤษ

"Finpari และ SIB
เกี่ยวกับพวกเราน

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เว็บไซด์อาจมีหลายภาษา. ภาษาอังกฤษเป็นต้นแบนในการแปลเป็นภาษาอื่น ซึ่ง Finpari ไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการแปลที่อาจจะผิดพลาด หรืออาจจะทำให้เข้าใจผิดจากการแปลภาษาอังกฤษ

เว็บไซด์อาจมีหลายภาษา. ภาษาอังกฤษเป็นต้นแบนในการแปลเป็นภาษาอื่น ซึ่ง Finpari ไม่รับผิดชอบใดๆเกี่ยวกับการแปลที่อาจจะผิดพลาด หรืออาจจะทำให้เข้าใจผิดจากการแปลภาษาอังกฤษ

จะเป็นผู้ให้บริการในนามของบริษัทในกลุ่มนิติบุลคล ส่วนผู้ใช้ที่มีการเข้าถึงหน้าเว็บไซด์ หรือเข้าถึงกิจการใดๆของบริษัทหรือองค์กรจะถูกเรียกว่าลูกค้า ตามขั้นตอนในข้อตกลงและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในข้อตกลงนี้
"
ข้อตกลงจะมีผลบังคับใช้ ณ วันที่ เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีซื้อขาย และโอนเงินฝากซื้อขายขั้นต่ำมาที่บัญชีของบริษัทฯ

คำศัพท์

Trade - การลงทุน - การซื้อไบนารี่ออฟชั่น
Binary option - ไบนารี่ออฟชั่น - วัตถุทางการค้าที่อ้างอิงการเปลี่ยนแปลงของราคาของสินทรัพย์ในเวลาที่กำหนด
Financial instruments –เครื่องมือทางการเงิน - เครื่องมือให้บริการสำหรับการลงทุนในไบนารี่ออฟชั่น ในสกุลเงิน , ดัชนี , หุ้น , สินค้าโภคภัณฑ์
Opened position – ตำแหน่งที่เปิดซื้อ - ซื้อไบนารี่ออฟชั่นภายใต้ความเสี่ยงของตลาด
DueDiligence – การตรวจสอบวิเคราะห์สถานะ - จัดเตรียมการตรวจสอบลูกค้าเพื่อยืนยันข้อมูลส่วนบุคคล
Equity – ทุน - สถานะบัญชีปัจจุบัน คำนวณจาก: Balance + floating profit - floating loss
Balance – ยอดเงิน - จำนวนเงินของลูกค้าหรือโบรคเกอร์ ไม่นับ floating profit และ floating loss
SpotoptionPlatform – แพลตฟอร์มการลงทุน ที่ได้รับอนุญาติให้บริการโดยบุคคลที่สาม (ลิขสิทธิ์)

1 . ขั้นตอนการ ชำระเงิน

1.1 ลูกค้า จะต้อง โอนเงินเข้าบัญชี ซื้อขาย ของเขา ภายใน 90 วัน หลังจากวันที่ของการเปิดบัญชี โดยจำนวนไม่น้อยกว่าเงื่อนไขที่กำหนดสำหรับแต่ละประเภทของบัญชี (เงินฝากเริ่มต้น ขั้นต่ำ)
1.2 บริษัทมีสิทธิที่จะ ปิด / ยกเลิกบัญชีที่มียอดคงเหลือน้อยกว่า  1 cent (หนึ่งในหนึ่งร้อย Us dollar) ถ้ายอดเงินในบัญชีดังกล่าวข้างต้น ไม่มีการเคลื่อนไหวนานกว่า 90 วันปฏิทิน
1.3 ลูกค้าอาจจะถอนเงินจาก บัญชีซื้อขายของเขาในจำนวนเงินที่ไม่ได้ใช้  ครอบคลุมยอดเงินทั้งหมดไม่เกินยอดเงินปัจจุบัน
1.4 ลูกค้า สามารถถอนเงินออก โดยใช้อินเตอร์เฟซของเว็บไซต์ ทุกคำสั่งการถอนจะมีการยืนยันรหัสผ่าน ผ่านช่องทางอีเมล์ของลูกค้า ตามที่ลงทะเบียนไว้กับบริษัท บริษัทจะไม่รับผิดชอบใดๆ สำหรับการเข้าถึงอีเมล์ของลูกค้าจากบุคคลที่สาม เมื่อได้รับคำสั่งการถอน จำนวนเงินที่ถอนถอนจะถูกหักจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ของลูกค้า
1.5 เงินจะถูกโอน ภายในห้าวันหลังจากที่ ธนาคารได้รับคำสั่งของลูกค้า บริการรักษาความปลอดภัยจากบริษัทมีสิทธิที่จะระงับคำสั่งได้ถึง 10 วันทำการ โดยจะมีการแจ้งเตือนให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อน
1.6 ลูกค้าจะได้รับรายละเอียดของธนาคาร จากบริษัทฯ ที่จะโอนเงินไปยังบัญชีซื้อขาย ผ่านทางเว็บไซต์ของบริษัทฯ หรืออาจแจ้งบัญชีผ่านในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์ หรือผ่านแบบฟอร์มของบริษัท
1.7 การฝากเงินของลูกค้า ต้องทำตามรายละเอียดของบริษัทแนะนำเท่านั้น ลูกค้าจะได้รับการยืนยันการฝากเงินภายใน 24 ชั่วโมง หลังจากการทำธุรกรรมการฝากเงิน การทำธุรกรรมที่แตกต่างจากคำแนะนำของบริษัทที่ประกาศอยู่หน้าเว็บไซด์ จะอยู่เหนือความรับผิดชอบของบริษัท ทางเราไม่สามารถคืนเงินหรือเครดิตให้กับลูกค้าได้
1.8 ค่าธรรมเนียมการ ฝาก / ถอน ลูกค้าจะเป็นผู้จ่าย
1.9 เมื่อยอดเงินในบัญชี ซื้อขาย ได้รับเงินสนับสนุน การใช้ ระบบการชำระเงิน ออนไลน์ที่ ลูกค้า จะสั่งให้ ถอน เฉพาะ ระบบการชำระเงิน เดียวกัน ซึ่ง เขาได้ ใช้ในการ โอนเงินในบัญชี ของเขาในการ ซื้อขาย สกุลเงิน ที่เกี่ยวข้อง หรือ ที่ ' เทียบเท่า เทรดดิ้ง กำไร อาจถูกถอน ใด ๆ ของ ระบบการชำระเงิน(ถึง ความต้องการ ของลูกค้า) แต่ หลังจาก ถอน จำนวนเงินฝาก
1.10 เมื่อฝากเงินด้วยการโอนผ่านธนาคารโดยตรง จะใช้เวลาทำการประมาณ 1 วันทำการหลังจากธนาคารได้ยืนยันการฝากมาที่บริษัท ยอดขั้นต่ำในการฝากเงินผ่านธนาคารโดยตรงอยู่ที่ 250$ ลูกค้าที่ฝากผ่านธนาคารโดยตรงจะต้องทำรายการถอนผ่านช่องทางธนาคารเดิมที่เคยฝากมา ซึ่งอาจมีค่าธรรมเนียมการฝาก-ถอน
1.11 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการขอถอน ในกรณีที่ลูกค้ามีความตั้งใจที่จะเปลี่ยนแปลงช่องทางการถอน โดยอาศัยผลประโยชน์ส่วนต่างของระบบการฝาก-ถอน
1.12 การฝากเงินโดยใช้บัตรเครดิตของบุคคลที่สามจะถูกปฏิเสธ

2. ความรับผิดชอบของลูกค้าและบริษัท

2.1 ลูกค้าจะได้รับการแจ้งและตกลงยินยอมจากบริษัท บริษัทไม่สามารถจะรับผิดชอบต่อการกระทำของลูกค้า ลูกค้าต้องเป็นผู้ดูแลรับผิดชอบบัญชีของลูกค้าด้วยตนเอง
2.2 บริษัทขอสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขข้อตกลงนี้โดยแจ้งให้ลูกค้าทราบเกี่ยวกับเรืองที่จะแก้ไข อย่างน้อย 2 วัน ก่อนทำการแก้ไขข้อตกลง หรือจะมีการโพสต์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในหน้า หลักของเว็บไซต์ www.Finpari.com เป็นระยะเวลา อย่างน้อย 3 วัน ถือว่าเป็นการแจ้งเตือน
2.3 บริษัทขอสงวนลิขสิทธ์และข้อผูกพันของลูกค้าในระยะยาว ซึ่งยังคงมีผลบังคับใช้จนถึงวันที่บริษัทอาจจะมีการปรับเปลี่ยนข้อตกลง โดยจะมีการแจ้งให้ทราบล่วงหน้า หรือสิ้นสุดข้อตกลงทั้งหมดเมื่อลูกค้ามีการปิดบัญชีการซื้อขายของลูกค้า
2.4 บริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อการไม่ปฏิบัติตามข้อผูกพันใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของการสื่อออนไลน์ หรือของข้อมูลที่แสดงอยู่ในเว็บไซด์ หรือข้อมูลจากซอฟแวร์ และการเชื่อมต่อเว็บไซต์ที่ไม่ได้เป็นของบริษัทฯ
2.5 ลูกค้า ตระหนักว่า ตลาด แนะนำ ใด ๆ และ ข้อมูล การสื่อสารไปยัง ลูกค้าโดย บริษัท ตัวแทน ของตนหรือ บุคคลที่สามที่ ไม่ ก่อให้เกิด เป็นข้อเสนอ ที่จะทำให้ การดำเนินงาน / การทำธุรกรรม
2.6 ลูกค้า ตระหนักว่า
ก) การชำระเงินใดๆที่ลูกค้าทำผ่านธนาคารจะได้รับการยืนยันภายใน 24 ชั่วโมงก่อนทีจะ เวลาการดำเนินการจะไม่ได้ขึ้นอยู่กับความรับผิดชอบของบริษัท ซึ่งขึ้นอยู่กับธนาคารที่ใช้งาน บริษัทมีสิทธิตรวจสอบเงินฝากและคืนเงินฝากเพื่อความสมดุลของลูกค้า
ข) การกระทำใดๆ ที่กระทำโดยลูกค้า หรือบุคคลที่สาม (โดยความผิดของลูกค้าหรือการมีส่วนร่วมของลูกค้า) ซึ่งทำให้เกิดความไม่มั่นคงทางธุรกิจ หรือการให้บริการของบริษัทฯ อุปกรณ์ หรือซอฟต์แวร์ ของบริษัท อาจส่งผลให้บริษัทฯ ปฏิเสธการให้บริการ ( บนพื้นฐานของ กฎหมายเอกชน) บัญชีการซื้อขายของลูกค้าในปัจจุบัน และการยกเลิกการ ออกคำสั่งทั้ง รวมถึงเงินคืนเต็มจำนวนของเงินฝาก หรือเงินที่เหลือ และทางบริษัทจะต้องแจ้งลูกค้าเกี่ยวกับสาเหตุของการตัดสินใจดังกล่าวข้างต้น อีกทั้งบริษัทยังอาจปฏิเสธ การลงทะเบียนใหม่ลูกค้าดังกล่าวในอนาคต

2.7 บุคคลที่อายุต่ำกว่า 18 ปี หรืออายุบรรลุนิติภาวะที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมายที่ จะไม่สามารถใช้บริการทางเว็บไซด์ได้

2.8 ลูกค้าประกาศ และ รับประกันว่า :
- เขาเป็นคน ที่มีเหตุผล
- อายุของเขา คือ 18 ปี ขั้นต่ำ
- ข้อมูล ที่ ลูกค้า ให้กับ บริษัทที่เป็นจริง และ ถูกต้อง
- เขาจะแจ้งให้บริษัทให้ทราบเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ทั้งหมดเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงใดๆเกิดขึ้น
-ที่อยู่ อีเมลที่ใช้ปัจจุบัน เป็นที่อยู่จริงที่ใช้งานโดยไม่ได้ถูกใช้งานจากคนอื่นๆ และแจ้งขอร้องเรียนและข้อมูลที่ส่งจากที่อยู่นี้ถือเป็นที่ส่งมาจากลูกค้า
2.9 บริษัทอาจขอเอกสารทั้งหมดจากลูกค้าเพื่อยืนยันความถูกต้องของข้อมูลในการลงทะเบียนเปิดบัญชี หรืออาจจะขอยืนยันตัวตนกรณีที่ลูกค้ามีคำสั่งถอนเกิดขึ้น โดยเอกสารสำคัญคือ บัตรประชาชน , เอกสารยืนยันที่อยู่ (เช่นใบเสร็จที่แสดงที่อยู่ชัดเจน)
2.10 ลูกค้าตกลงที่จะให้เอกสารทั้งหมด และ ประกาศรับรองเอกสาร และการดำเนินการอื่นๆทั้งหมดให้สอดคล้องกับนโยบายป้องกันการฟอกเงิน
2.11 ในกรณีที่มีการลงทะเบียนซ้ำ บริษัทมีสิทธิยกเลิกการลงทะเบียนซ้ำนั้นๆ

3. แจ้งให้ทราบถึงความเสี่ยง ของลูกค้า

3.1 ลูกค้าเข้าใจว่าการลงทุนมีความเสี่ยงต่อการสูญเสียเงินต้น ลูกค้าควรวิเคราะห์ความสามารถและข้อจำกัดในการลงทุนก่อนตัดสินใจลงทุนการซื้อขายไบนารี่ออฟชั่น
3.2 ลูกค้าต้องตระหนักว่า อาจจะสูญเสียเงินทุนเริ่มต้น ในการเริ่มลงทุนซื้อขายในตลาด
3.3 ลูกค้าตกลงว่าบริษัทไม่สามารถรับผิดชอบต่อความสูญเสียของลูกค้า ที่เกิดโดยตรงหรือโดยอ้อม โดยข้อจำกัดของรัฐบาล ข้อจำกัดของการแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศหรือ กฎระเบียบของตลาด การระงับการซื้อขาย การจัดการทางการทหาร หรือเหตุสุดวิสัยใดๆที่อาจจะเกิดขึ้นนอกเหนือการควบคุมของทางบริษัท ฯ
3.4 ลูกค้าได้รับแจ้งเกี่ยวกับความเสี่ยงเพิ่มเติมที่เกี่ยวข้องกับรายละเอียดของการทำงานของระบบการค้าอิเล็กทรอนิกส์ และปัญหาของการสื่อสารทางอินเทอร์เน็ต
3.5 ลูกค้ารับผิดชอบทั้งหมดสำหรับความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บข้อมูล การเข้าใช้บัญชีซื้อขาย และจะต้องตรวจสอบให้แน่ใจว่าบุคคลที่สามไม่สามารถเข้าถึง บัญชีทางการค้า การสูญเสียของลูกค้า และความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการของการเข้าถึงบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ไม่มีภาระผูกพันกับบริษัท

4. เงื่อนไขการทำธุรกรรม

4.1 การค้าจะดำเนินการในราคาที่เสนอขายให้กับลูกค้าซึ่ง จะแสดงในหน้าต่างของ หน้าจอ Spotoption ซื้อขายของลูกค้า
4.2 บริษัทอาจปฏิเสธคำขอของลูกค้าที่จะเปิดตำแหน่งใหม่ถ้ายอดเงินในบัญชีซื้อขาย ของเขาไม่เพียงพอที่จะทำการค้าขั้นต่ำ
4.3 บริษัทอาจระงับการดำเนินการ หรือแก้ไขการค้าของลูกค้าด้วยเหตุผลดังต่อไปนี้ ความล้มเหลว ในส่วนของผู้ให้บริการ อินเทอร์เน็ต ความล้มเหลวในกระแสข้อมูล การโจมตีของแฮกเกอร์ และการกระทำผิดกฎหมายอื่นๆ กับเซิร์ฟเวอร์ของบริษัทฯ และอุปกรณ์ เหตุสุดวิสัยจนถึงขั้นต้องระงับการซื้อขายตลาดการเงินที่เกี่ยวข้องกับการใช้เครื่องมือทางการเงินของบริษัท ฯ
4.4 บริษัทอาจปรับเปลี่ยนการดำเนินการ กับการค้นพบความผิดปกติของซอฟต์แวร์ ภายใน 5 ช่วงการซื้อขายที่ผิดปกติ ในกรณีนี้ลูกค้าจะได้รับการให้บริการโดยประวัติ ราคาตลาด อย่างน้อย 2 แหล่งที่มาของการอ้างอิงที่เป็นอิสระ
4.5 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะยกเลิกบริการของลูกค้า ในกรณีที่ พบว่ามีความพยายาม ฉ้อโกงเพื่อที่จะทำกำไร โดยใช้ลักษณะเฉพาะของเงื่อนไขการค้า และอุปกรณ์การค้า

5. ข้อพิพาท การร้องเรียน และสอบถามข้อมูล

5.1 คู่สัญญาทั้งสองฝ่ายจะพยายามที่จะระงับข้อพิพาททั้งหมดโดยการเจรจา บริษัทอาจรับข้อร้องเรียนของลูกค้าเพื่อการตรวจสอบ ถ้าข้อร้องเรียนเหล่านี้ สามารถเขียนส่งถึงบริษัท และบริษัทจะได้รับภายในสามวันตามปฏิทิน หลังจากวันที่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น
5.2 การสอบถามข้อมูลของลูกค้าจะได้รับการพิจารณา อย่างเป็นทางการและได้รับการรักษา ถ้าการสอบถามข้อมูลเหล่านี้ ถูกวางไว้ผ่านทางอินเตอร์เฟซที่เว็บไซต์ของบริษัท ฯ โดยอีเมลที่ถูกส่ง ไปยังที่อยู่ของบริการที่เกี่ยวข้องของบริษัทหรือโดยทางไปรษณีย์ การสอบถามข้อมูลผ่านทางโปรแกรมติดต่ออื่นๆ เช่น Skype ไม่สามารถติดต่อได้อย่างเป็นทางการ
5.3 บริษัทจะตรวจสอบข้อร้องเรียนของลูกค้าภายในสิบวันทำการหลังจากที่ได้รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า บริษัทจะได้รับข้อมูลทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับการร้องเรียน
5.4 ในกรณีที่มีความขัดแย้งเกี่ยวกับการดำเนินงานของลูกค้า หรือสถานะของบัญชีซื้อขายของเขา คู่สัญญามีสิทธิที่จะตรวจสอบ โปรโตคอล ของการดำเนินงาน ของลูกค้าโดยใช้ข้อมูลของบริษัท ฯ
5.5 หากลูกค้าจะละเมิดสิทธิใดๆ ตามข้างต้น บริษัทฯ สงวนสิทธิ์ในการปิดกั้นการเข้าถึงลูกค้าในการให้บริการ และคืนเงินฝากที่มีอยู่ของลูกค้า และถือเป็นการสิ้นสุด ของการบริการ การคืนเงินจะมีผลบังคับเมื่อพ้นกำหนด 5 วัน หลังจากลูกค้าธนาคารที่ถูกส่งแจ้งให้ทราบทางอีเมล์ ที่ให้ไว้ในช่วงเวลาของการลงทะเบียนของบัญชีซื้อขาย
5.6 ในกรณีของความล้มเหลว ที่จะบรรลุข้อตกลงผ่านการเจรจา และการติดต่อภายใน 3 เดือน นับจากวันที่เริ่มต้นของข้อพิพาทการพิจารณาต่อไป จะถูกนำไปแก้ตัวได้ตามกฎหมาย ของสาธารณรัฐ เซเชลส์

6. การยืนยันตัวของลูกค้า

6.1 บริษัทฯ มีสิทธิ์ที่จะขอให้ลูกค้ายืนยันตัวตน และข้อมูลเกี่ยวกับการลงทะเบียน ในขณะที่ลูกค้าสามารถให้สำเนาอิเล็กทรอนิกส์ที่ผ่านการรับรอง หรือ สำเนาหนังสือเดินทาง ที่ผ่านการรับรอง (ขึ้นอยู่กับดุลยพินิจ ของบริษัท ฯ)
6.2 ลูกค้าสามารถส่งเอกสารยืนยันตัวเองมาให้กับบริษัท เพื่อยืนยันตัวเองโดยไม่ต้องรอการร้องขอจากทางบริษัท
6.3 ในกรณีที่ข้อมูลการลงทะเบียนของลูกค้า (ชื่อ ที่อยู่ หรือหมายเลขโทรศัพท์) ที่มีการเปลี่ยนแปลงของลูกค้า ลูกค้าต้องแจ้ง บริษัทฯ ทันที เพื่อขอให้เปลี่ยนแปลงข้อมูล
6.4 ลูกค้ารับทราบว่าการเรียกเอกสารเพื่อยืนยันตัวตน จำเป็นสำหรับป้องกันการฟอกเงิน
6.5 ลูกค้าเป็นผู้รับผิดชอบต่อความถูกต้องของเอกสารที่ยื่น (สำเนา) และตระหนักถึงสิทธิของบริษัท ฯ ในกรณีที่บริษัทมีข้อสงสัยเกี่ยวกับความถูกต้องของลูกค้า บริษัทจะติดต่อ เจ้าของเอกสาร และหากตรวจพบการปลอมแปลงเอกสาร บริษัท ฯ มีสิทธิที่จะระงับบัญชี และดำเนินการตรวจสอบทันที

7. การสื่อสารกับ ลูกค้า

7.1 บริษัท อาจ สื่อสารกับ ลูกค้า โดยใช้ :
- ที่อยู่ ทาง E-mail จากที่ลูกค้าลงทะเบียน
- เบอร์โทรศัพท์ จากที่ลูกค้าลงทะเบียน
- ที่อยู่ไปรษณีย์ จากที่ลูกค้าลงทะเบียน
- เว็บไซต์ บริษัท www.Finpari.com
บริษัท ฯ จะใช้รายละเอียดที่ระบุโดยลูกค้า ที่ให้ไว้เมื่อลงทะเบียน หากลูกค้ามีการเปลี่ยนแปลงข้อมูล ลูกค้าจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ ถึงการเปลี่ยนแปลงใดๆ ภายใน 3 วันทำการ
7.2 การติดต่อใดๆ ( เอกสาร ประกาศ การแจ้ง การยืนยัน รายงาน ฯลฯ ) จะได้รับการพิจารณา และตอบกลับจากลูกค้า
- หลังจากหนึ่งชั่วโมง นับจากการส่งไปยังที่อยู่ อีเมล ของลูกค้า
- ทันทีหลังจากที่ การส่งจดหมายภายใน ภายในหน้าจอการลงทุน
- ทันทีหลังจาก การสนทนาทางโทรศัพท์ กับลูกค้า
- หลังจาก 7 วัน นับจากวันที่ โพสต์บนเว็บไซต์
- ทันทีหลังจากที่ การวาง การประกาศ ใน เว็บไซต์ของบริษัท

8. การบอกเลิกสัญญา

8.1 ข้อตกลงต่อไปนี้ จะกลายเป็นที่มีประสิทธิภาพ โดยได้รับการยอมรับจากลูกค้า
8.2 ข้อตกลงนี้ จะถูกยกเลิก หาก เหตุการณ์ต่อไปนี้เกิดขึ้น
- ในกรณีที่ การแสดงออกของ ความต้องการโดยหนึ่งใน บุคคลที่จะยกเลิกข้อตกลงนี้;
- ในกรณีที่การถอนตัวที่สมบูรณ์ของเงินจากบัญชีซื้อขายของลูกค้า ซึ่งก่อให้เกิด การสิ้นสุดของความสัมพันธ์ของหน่วยงาน ตามข้อตกลงนั้น
- ในกรณีที่มีการฝ่าฝืนโดยลูกค้า เงื่อนไขที่ระบุไว้ใน ตามข้อตกลงที่บริษัทอาจบอกเลิกสัญญานี้ โดยจะมีการแจ้งให้ลูกค้าทราบก่อนที่จะปิดบัญชี และมีการคืนเงินฝากให้กับลูกค้าหลังจากที่ยุติการให้บริการ
8.3 ในกรณีที่บริษัทยุติกิจกรรมภายใต้ข้อตกลงนี้
- บริษัทจะทำการแจ้งให้ลูกค้าทราบล่วงหน้าก่อนหนึ่งเดือนก่อนจะมีการปิดบัญชี
- บริษัท จะคืนลงของลูกค้าที่คงค้างอยู่ในบัญชี หลังจากมีการปิดบัญชี
8.4 ในกรณี ของการตายของลูกค้า:
- สิทธิที่จะเรียกร้องให้ถอนเงินจากบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ ของลูกค้าถ่ายโอนไปยังทายาท;
- สิทธิในการใช้บัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และสิทธิในการดำเนินการ การดำเนินงานในตลาดการเงิน ทายาทไม่สามารถทำได้
8.5 ลูกค้าตกลงว่า บริษัท ฯ ขอสงวนสิทธิ์ในดุลยพินิจของตน ในการระงับหรือยกเลิก ทั้งหมดหรือบางส่วน ของการเข้าถึงของลูกค้า ในการให้บริการโดยแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ที่เหมาะสม ด้วยวิธีการของการสื่อสาร ในกรณีนี้ ข้อตกลงนี้จะถูกยกเลิก และบริษัทยุติการให้บริการแก่ลูกค้า

9. วิธีการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน

ไม่มีผู้ใดสามารถละเมิดเว็บไซต์ เพื่อใช้สำหรับวัตถุประสงค์ของการฟอกเงิน Finpari อาจใช้การปฏิบัติที่ดีที่สุดสำหรับป้องกันการฟอกเงิน (AML) ขั้นตอนที่ Finpari ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธการทำธุรกิจ การหยุดการทำธุรกิจ ในการทำธุรกรรมของลูกค้า ที่ไม่ยอมรับหรือสอดคล้องกับ นโยบายและความต้องการของ AML ดังต่อไปนี้:
• นักลงทุนจะต้องให้ ข้อมูลที่ตามที่ต้องการทุกอย่างเมื่อลงทะเบียน
• ผลกำไรจะถูกจ่ายให้กับผู้ที่เริ่มลงทะเบียนเปิดบัญชี และโดยเฉพาะการสร้างบัตรเครดิตหรือบัญชีในแฟ้ม
• เมื่อลูกค้ายืนยันบัญชีโดยวิธีการฝากเงินทางโทรเลข ผลกำไรจะถูกแจกจ่ายให้กับผู้ที่มาเปิดบัญชีธนาคาร เมื่อทำให้เงินฝากในลักษณะนี้ ต้องเป็นความรับผิดชอบของเจ้าของบัญชี เพื่อให้แน่ใจว่าเลขบัญชีของผู้ประกอบการค้าและจดทะเบียนชื่อเจ้าของบัญชีกับการโอนทั้งหมดจะส่งมาที่ Finpari
• เมื่อลูกค้าเปิดบัญชีโดยใช้เงินฝากบัตรเครดิต / เดบิต ผลกำไรจะถูกแจกจ่ายให้กับบุคคลที่มีชื่อปรากฏบนบัตรที่ใช้เพื่อให้การฝากเงิน และจะจ่ายในบัตรเดียวกัน
• นักลงทุนหนึ่งท่าน สามารถเปิดได้เพียงหนึ่งบัญชีเท่านั้น ไม่อนุญาติให้เปิดหลายบัญชีด้วยบุคคลเดียวกัน
• Finpari อาจจะของหลักฐานเพิ่มเติม ตามการใช้ดุลยพินิจ เช่น การรับรองสำเนาพาสปอร์ต หรือวิธีการอื่นในการยืนยันตัวตนตามต้องการภายใต้สถานการณ์ และสามารถระงับบัญชีจนกว่าหลักฐานดังกล่าวได้ถูกจัดไว้ให้เพื่อยืนยันหลักฐานได้ตามความพึงพอใจของบริษัท
ในการธุรกรรมใดๆ ที่มีความน่าสงสัย บริษัทจะรายงานถึงผู้เกี่ยวข้องทันที

10 . นโยบาย เงินโบนัส

Finpari มีคุณลักษณะรางวัลที่น่าสนใจให้กับลูกค้าใหม่และลูกค้าปัจจุบัน Finpariจะมอบโบนัสและเวลาการซื้อขายเครดิต รายการโปรแกรมโบนัสเหล่านี้มีเวลาจำกัด และข้อตกลงและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับโบนัสรางวัลอาจมีการเปลี่ยนแปลง

Finpari ขอสงวนสิทธิ์ที่จะปฏิเสธ ยกเลิก หรือเปลี่ยนโบนัสใดๆ โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า ถ้าตรวจสอบข้อบ่งชี้ของการฉ้อโกง , การจัดการการฟอกเงิน หรือรูปแบบอื่นๆ ของการหลอกลวงหรือฉ้อโกงกิจกรรมบนพื้นฐานของการให้โบนัส ที่นำไปสร้างกำไรโดยการลงทุนที่ผิดปกติ

โบนัสจะจ่ายในสกุลเงินที่คุณเลือก การเลือกจดทะเบียนเท่านั้น

เมื่อเงินฝากจำนวนทั้งหมด หรือบางส่วน ที่ได้รับโบนัส ทำรายการถอนเกิน 20 ครั้ง สิ่งต่อไปนี้จะเกิดขึ้น

โบนัสจะถูกยกเลิกทั้งหมด

สำหรับเงินลงทุน ที่อาจจะเกิดการสูญเสียของการลงุทน เงินส่วนที่เหลืออาจจะถูกถอนออกทั้งหมด เป็นเงื่อนไขให้เราสามารถยกเลิกโบนัสได้

ผลกำไรที่เกิดจากการใช้เงินโบนัส ซึ่งขึ้นอยู่กับดุลพินิจของทาง Finpari ในการยกเลิกโบนัสดังกล่าว

โบนัสที่ได้รับรางวัลโดย Finpari ที่ต้องใช้ในการวางเดิมพัน หากลูกค้าไม่ได้รับมูลค่าการซื้อขายเท่ากับ 3 เท่าของเงินฝากที่โบนัสจะให้บวกเงินภายใน 3 เดือน โบนัสจะถูกยกเลิกและถูกลบออกจากบัญชีลูกค้า โดยกำไรใดๆ ที่เกิดจากโบนัสอาจถูกยกเลิก แล้วแต่ดุลพินิจของ Finpari ในเหตุการณ์ที่โบนัสจะถูกยกเลิกจากบัญชีของลูกค้า เนื่องจากขาดการหมุนเวียนของการลงทุน ลูกค้าไม่จำเป็นต้องได้รับการแจ้งเตือนในการถูกยกเลิกโบนัส

โบนัสสูสุดที่จะได้รับต่อปีสำหรับลูกค้า สูงสุดไม่เกิน $100,000 ขึ้นอยู่กับสกุลเงินที่ลูกค้าใช้ฝาก และอยู่ในดุลยพินิจของบริษัท

ในเงินฝากครั้งแรกลูกค้าสามารถเรียกร้องไม่รับโบนัสก็ได้ ลูกค้าอาจจะส่งการร้องขอไปยัง support@Finpari.com เพื่อขอยอมรับไม่มีโบนัส และจะได้รับการยกเว้นในเงื่อนไขใดๆเกี่ยวกับโบนัส แต่ส่วนที่เหลือของเงื่อนไขในข้อตกลงนี้ยังคงถูกใช้ ถ้าเจตนาของลูกค้าคือไม่ต้องการรับโบนัส แต่มีข้อผิดพลาดทำให้ได้รับโบนัส ลูกค้าจะต้องแจ้งภายใน 3 วันทำงาน และต้องมีคำสั่งซื้อไม่เกิน 2 ครั้ง ทาง Finpari จะทำการยกเลิกโบนัสทันที และเงินโบนัสจะไม่มีเงื่อนไขผูกพันใดๆที่เกี่ยวกับบัญชีของลูกค้า อย่างไรก็ตาม ข้อตกลงและเงื่อนไขทั้งหมดจะยังคงมีพันธะผูกพันอยู่

11. ขั้นตอน การถอน ทั่วไป

แผนกทางการเงินของ Finpari จะพิจารณาข้อมูลการถอนของลูกค้า ตั้งแต่เวลาที่ลูกค้าได้ออกคำสั่งถอนเงิน ซึ่งอาจจะใช้เวลาไม่เกิน 3 วันทำงานทั้งแต่ได้รับคำสั่งถอน

ทีมการเงินของ Finpari จะเป็นผู้กำหนดวิธีการในการถอน ลูกค้าไม่สามารถขอวิธีการถอนเงิน เงินทุนทั้งหมดจะต้องถูกส่งกลับไปยังแหล่งที่มาของเงินฝากเดิม อย่างไรก็ตามในบางกรณีนี้อาจจะเป็นไปไม่ได้ (เช่นในกรณีที่มีแหล่งที่มาของเงินฝากเดิมคือมาสเตอร์การ์ด) แผนกการเงินของ Finpari จะหาวิธีที่เร็วที่สุดของการประมวลผลการถอนจ่ายเงินให้แก่ลูกค้า

การยืนยันตัวตนเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการถอนเงินทั้งหมดโดยไม่คำนึงถึงจำนวนเงินที่ถอน หากบัญชีที่มีเงินทุนเริ่มต้นด้วยบัตรเครดิตหรือบัตรเดบิต Finpari จะต้องมีสำเนาด้านหน้าและด้านหลังของบัตรเครดิตที่ใช้ และบัตรประชาชนหรือหนังสือเดินทางที่เป็นสำเนา (เช่น ใบขับขี่หรือหนังสือเดินทาง) และใบเสร็จที่แสดงที่อยู่ย้อนหลังไม่เกิน 3 เดือน (เช่นการเรียกเก็บเงินบัญชีเงินฝากธนาคาร หรือใบเสร็จสาธารณูปโภค ที่แสดงที่อยู่ชัดเจน) ใบเสร็จค่าโทรศัพท์มือถือ และอีเมลทั่วไปอื่นๆ อาจไม่สามารถใช้ได้ในกรณีนี้ หากบัญชี Finpari ได้รับการสนับสนุนการใช้บัตรเครดิตหรือบัตรเดบิตหลายแผนกการเงิน Finpari จะต้องมีสำเนาของบัตรทั้งหมดที่ใช้ก่อน ก่อนการถอนจะได้รับการอนุมัติ

ตามข้างต้น และถ้าการถอนเงิน/หรือเงินสะสมเกิน 1800$ จะต้องมีการยืนยันตัวตน และที่อยู่ รวมถึงอายุของลูกค้าก่อนที่จะทำรายการถอน

ถ้าบัญชีมีการฝากเงินครั้งแรกด้วย wire transfer, หรือการกระทำใดๆที่มีส่วนเกี่ยวของกับ wire transfer , ต้องทำสำเนาบัญชีจากเมื่อมีการทำบัญชีการโอนเงิน ชื่อของลูกค้าต้องแสดงอยู่ในสำเนาการโอนเงินจาก wire transfer และต้องเหมือนกับชื่อที่ลงทะเบียนใน Finpari , ถ้าหลักฐานที่แสดงอยู่ไม่ตรงกันทางบริษัทมีสิทธิร้องขอเอกสารเพื่อตรวจสอบบุคคลและบัญชี ตามดุลยพินิจของ Finpari

ถ้าบัญชีเงินฝากครั้งแรก ฝากเข้ามาด้วย e-wallet (เช่น qiwi) ลูกค้าจะต้องส่งบัตรประชาชน รูปถ่าย และหลักฐานที่อยู่ (ตามที่อธิบายไว้ข้างต้น) ซึ่งที่อยู่ของเอกสารที่ยื่น ต้องตรงกับที่ลงทะเบียนผู้ใช้บัญชีที่ Finpari

เมื่อส่งเอกสาร โปรดปฏิบัติตามหลักเกณฑ์เหล่านี้

-กรุณาส่งสำเนารูปภาพ หรือสแกนสี

- กรุณาอย่าทำการดัดแปลงรูป รวมถึงการขยาย และย่อรูปถ่าย

- เมื่อส่งสําเนาบัตรเครดิต กรุณาปกปิดตัวเลขตรงกลาง 8 ตัวเลขบนบัตร กรุณาตรวจสอบให้แน่ใจก่อน และ 4 หลักสุดท้ายจะต้องมองเห็น หมายเลขบัตรที่ยืนยันจะถูกลบออกทันทีหลังตรวจสอบเสร็จ

- เมื่อส่งการเคลื่อนไหวทางบัญชี โปรดตรวจสอบชื่อและที่อยู่ ว่ายังแสดงอยู่อย่างชัดเจน ส่วนอื่นๆของลูกค้ากรุณาปกปิดข้อมูลเพื่อความปลอดภัย

ถ้าการถอนเงิน หรือถอนเงินสะสมยอดเงินในบัญชีเกิน 1800 $ (ขึ้นอยู่กับสกุลเงินในบัญชี) , ทีมการเงินของ Finpari จะต้องการเอกสารรับรองสําเนาทุกตัวรวมถึงเอกสารก่อนหน้านี้ที่ได้รับการยอมรับ เพื่อความปลอดภัยของลูกค้า

เอกสารที่สามารถใช้ในการยืนยันตัวเองได้ ต้องเป็นเอกสารโดยสาธารณะระดับมืออาชีพ รวมทั้งสำเนาต้นฉบับจริง และไม่จำกัดเอกสารทางสายอาชีพ เช่น ทนาย แพทย์ ข้าราชการพลเรือน หรือเจ้าหน้าที่ตำรวจ เอกสารอื่นๆที่สามารถใช้ได้เช่น ใบเสร็จ หรือเอกสารทางไปรณีย์ แต่ไม่สามารถใช้เอกสารรับรองบุคคลจากคนในครอบครัว รวมถึงคนที่เกี่ยวข้องกับลกค้า

การถอนจะไม่ถูกดำเนินการจนกว่า แผนกการเงินของ Finpari ได้รับการระบุที่จำเป็นทั้งหมดและตรวจสอบความถูกต้องของพวกเขา เมื่อได้รับการยืนยันตัวครั้งแรกแล้ว คุณสามารถทำรายการถอนได้จนกว่าจะมีการถอนที่ผิดปกติ เช่นอาจจะมีการถอนเพิ่มขึ้นเป็นจำนวน 2 เท่าจากเดิม ทางบริษัทมีสิทธิขอเอกสารยืนยันตัวตนอีกครั้งเพื่อความปลอดภัยของเงินในบัญชีของลูกค้า

เมื่อการถอนเงินได้รับอนุมัติ โปรดทำความเข้าใจว่าอาจจะต้องใช้เวลาเพิ่มอีก 5 - 6 วัน ทำงาน กว่าเงินจะเข้าบัญชีลูกค้า โปรดเข้าใจว่าการถอนเงินยิ่งขนาดใหญ่ขึ้นจะใช้เวลามากกว่าปกติ พวกเราอาจมีการตรวจสอบการโกงโดยการประมวลผลร่วมกับการธนาคาร ซึ่งการตรวจสอบนี้ไม่เกี่ยวข้องกับทาง Finpari เราไม่อาจควบคุมเวลาในส่วนนี้ได้

12. เงื่อนไขการถอน และค่าธรรมเนียม - สำหรับบัญชีที่ไม่มีโบนัส

สำหรับลูกค้าที่ต้องการถอนเงินจาก Finpari โดยไม่มีเงื่อนไขการรับโบนัสจากทางบริษัท เมื่อฝากเงินเข้ามา 1000$ ลูกค้าควรจะหาเงินหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 1000$ หรือมากกว่านั้น การหมุนเวียนหมายถึงผลรวมของมูลค่าของการเดิมพันทั้งหมดไม่รวมมูลค่าของการเดิมพันที่ได้รับการยกเลิกโดยลูกค้าหรือโดย Finpari .

นอกจากนี้เงินฝากที่ตามมาต้องเปลี่ยนก่อนที่เงินใดๆ จากบัญชีที่สามารถปล่อยออกมาได้ ไม่ว่าก่อนหน้านี้ได้รับการหมุนเวียน โดยวิธีการเช่นถ้าลูกค้าเริ่มฝากเงิน $ 1000 และได้รับการหมุนเวียนของ $ 10,000 แล้วฝากอีก 1000 $ ลูกค้าต้องบรรลุยอดขายรวมของอย่างน้อย $ 11,000 ก่อนที่จะทำรายการถอนได้

เมื่อสามารถทำเงินหมุนเวียนได้ตามเป้าหมาย ลูกค้าจะสามารถทำรายการถอนได้

ลูกค้าจะถูกค่าธรรมเนียมการถอน 1% เมื่อมีการถอนจำนวนมากกว่า 20$ ขึ้นไปต่อครั้ง

นอกจากนี้ ถอนใดๆ ที่จะต้องเสร็จสิ้นโดยการโอนเงินระหว่างประเทศจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมการโอน $ 50

หากลูกค้าประสงค์ที่จะถอนเงินจากบัญชีก่อนครบกำหนดการทำเงินหมุนเวียนตามเป้าหมาย สามารถทำได้ แต่ต้องเสียค่าธรรมเนียมบริการ 20% สำหรับการถอน โดยไม่รวมค่าธรรมเนียมหรือค่าภาษีอื่นๆ

ถ้าลูกค้าเปิดบัญชีโบนัส โปรดอ่านข้อ 13

13. เงื่อนไขการถอน และค่าธรรมเนียม - บัญชีที่มีโบนัส

เพื่อให้มีคุณภาพสำหรับการถอนกับบัญชีที่ Finpari ที่ได้รับรางวัลโบนัสเงินฝากและโบนัส จะต้องมีเงินหมุนเวียนอย่างน้อย 3 เท่า เช่นถ้าเงินฝากของลูกค้า $ 1000 และได้รับโบนัส $ 300 ลูกค้าจะต้องบรรลุผลประกอบการของ $ 3,900 หรือมากกว่าเพื่อที่จะได้มีสิทธิ์ที่จะถอนเงิน การหมุนเวียนหมายถึงผลรวมของมูลค่าของการเดิมพันทั้งหมดไม่รวมมูลค่าของการเดิมพันที่ได้รับการยกเลิกโดยลูกค้าหรือโดย Finpari .

นอกจากนี้เงินฝากที่ตามมาจะต้องเปิดมากกว่า เเงินจากบัญชีใดที่สามารถปล่อยออกมาโดยไม่คำนึงถึงผลประกอบการที่ประสบความสำเร็จก่อนหน้านี้ เช่นถ้าลูกค้าเริ่มฝาก $ 1000 และประสบความสำเร็จการหมุนเวียนของ 10,000 ดอลลาร์แล้วฝากต่อไป $ 1000 และได้อีกโบนัส $ 300 ลูกค้าจะต้องบรรลุมูลค่าการซื้อขายรวมไม่น้อยกว่า $ 13,900 ก่อนที่กองทุนใด ๆ ที่สามารถถอนตัวออกมา

ถ้าต้องการถอนเงินโบนัสเงินฝาก จำเป็นต้องทำยอดเงินหมุนเวียนให้ได้มากกว่า 20 เท่า เช่น ถ้าลูกค้าเปิดบัญชีที่ Finpari ด้วย $ 1000 และได้รับโบนัส $ 500, ลูกค้าจะต้องบรรลุผลประกอบการของ ($ 1000 + $ 500) x20 เท่ากับ $ 30,000 หรือมากกว่า

เมื่อสามารถทำเงินหมุนเวียนได้ตามเป้าหมาย ลูกค้าจะสามารถทำรายการถอนได้

ลูกค้าจะถูกเรียกเก็บค่าธรรมเนียมในการดำเ